Om ons werk gedurende de periode van een jaar uit te voeren, is er €20.000,- nodig. Dit omvat alle vaste kosten en maandelijkse kosten die gemaakt worden voor het levensonderhoud van ons gezin. Wij hebben ervoor gekozen om 20% van het hele project zelf te financieren, de overige 80% hopen wij uit donaties van familie, vrienden, gemeenteleden en overigen te ontvangen. Wanneer er meer donaties binnenkomen dan wij nodig hebben, zal dit worden besteed aan Mulanje Mission Hospital en het versterken van de community in Mulanje district. Een verantwoording van de kosten die wij verwachten te maken is op te vragen bij het thuisfront via het contactformulier.